TBP JPK VAT ERP Optima Technology Business Partners

 

Facebook TBP LinkedIN TBP

 

 

Nowy format JPK VAT

 

Już od 1 kwietnia 2020 roku dużych przedsiębiorców zacznie obowiązywać nowy format pliku JPK VAT, tzw. JPK_VDEK. W drugiej kolejności obowiązek zostanie wprowadzony dla wszystkich czynnych płatników VAT oraz jednostek samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej i wszystkich pozostałych państwowych jednostek budżetowych.

 

 

Co się zmienia?

 

Przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw miały na celu „uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku”. Czy rzeczywiście uzyskano taki efekt? I tak, i nie. Z jednej strony przedsiębiorcy dotychczas składali deklaracje JPK VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K osobno, a od kwietnia będą wysyłać jeden dokument elektronicznie (JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych). Z drugiej jednak strony zawartość tego jednego dokumentu nie zmniejsza ilości danych zawartych w dwóch poprzednich. Zakres danych w nowym formacie dzielimy na dwie części:

  • deklaracyjną – wyliczenie wysokości podatku do zapłacenia/zwrotu,

  • ewidencyjną – dane z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT m.in. dane produktów i usług, terminy wystawienia/otrzymania dokumentów, daty zakupów/sprzedaży, stawki VAT, informacje o zastosowaniu zwolnienia z VAT itd.

Warto także wspomnieć o polu „oznaczenia dotyczącego dostawy i świadczenia usług”, w którym wyodrębniono 13 grup towarów, które z punktu widzenia podatku VAT objęte są szczególną uwagą. Wynika z tego nowa, dodatkowa klasyfikacja części towarów niepowiązana z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług jak też załącznikiem nr 15 do Ustawy o VAT nakładającym obowiązek stosowania metody podzielonej płatności, co może przyprawić przedsiębiorców o lekki zawrót głowy.

 

 

Kiedy nie dotyczy nas JPK VAT?

 

Do rozliczenia deklaracji podatkowych VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT-21 oraz VAT-23 zastosowanie będą mieć przepisy obowiązujące dotychczas.

 

 

Jakie są sankcje za brak wdrożenia nowego formatu JPK?

 

Kary jakie przewidziano za niedostosowanie do nowego formatu to: 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji niepoprawiony w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania oraz kara grzywny do 240 stawek dziennych za przesyłanie nierzetelnej księgi lub nie przesyłanie jej w ogóle.

 

Nowy format pliku JPK VAT to uproszczenie głównie dla organów skarbowych w prowadzeniu kontroli podatku od towarów i usług elektronicznie. W tej sytuacji warte rozważenia jest wdrożenie nowoczesnego systemu ERP, który będzie automatycznie generował i za pomocą intuicyjnego systemu wysyłał pliki JPK VAT w nowej formie. Przy wyborze takiego rozwiązania trzeba wybrać zaufanego dostawcę oprogramowania, którego produkty spełniają najwyższe standardy w zakresie zgodności z polskimi przepisami podatkowymi. Poza właściwościami systemu kluczowa jest umiejętność jego wdrożenia (instalacja produktu, migracja i dostosowanie baz danych, zapewnienie bezpieczeństwa), które warto powierzyć specjalistom z Technology Business Partners. Firma poza wdrożeniem zapewnia także stałe utrzymanie oraz rozwój wdrożonego rozwiązania.

 

 

O autorze:

Karol Sadek TBP blog

Karol Sadek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

kontakt

+48 665 056 495

e-mail: karol.sadek@tbp.com.pl

 

 

Technology Business Partners

 

Technology Business Partners Sp. z o.o. 

ul. Pożaryskiego 28, lok. 22/101
04-703 Warszawa


tel. kontaktowy: +48 665 056 495
e-mail: biuro@tbp.com.pl

 

NIP:9522203190

REGON:385308828

KRS:0000822896

 

Jak dbamy o Twoje dane, sprawdź tutaj.

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Technology Business Partners, Pożaryskiego 28, Bud 22, pom. 101, 04-703 Warszawa) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Przepisz nazwę z obrazka