AudytyIT-text

Audyty IT

Dla przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy

Wykonujemy profesjonalne skany sieci komputerowych, biorąc pod uwagę ich podatność na zagrożenia, które mają związek z cyberatakami. Bardzo często nieupoważnione osoby lub całe grupy osób wykorzystują luki w systemach IT do tego, aby pozyskać czy nawet usunąć dane z firmy.

Ma to bez wątpienia negatywny, wprost katastrofalny wpływ na reputację przedsiębiorstwa. Należy odpowiednio zabezpieczać zarówno fizycznie, jak i programowo, sprzęt sieciowy oraz samą sieć. Dlatego nasza oferta zawiera profesjonalny audyt, podczas którego dokładnie weryfikujemy dokumentację oraz procesy działające w firmach, a także sprawdzamy poprawność wykonywanych kopii zapasowych.

Nasza firma zapewnia usługi audytorskie, jakie mogą realnie wpłynąć na znaczącą poprawę wykorzystywania usług informatycznych. Podczas wnikliwego audytu zbieramy w skrupulatny sposób dowody, jakie mają pokazać, czy używany system informatyczny, a także powiązane zasoby posiadają właściwą ochronę. Dokonujemy różnego rodzaju testów, jakie mają ujawnić występujące problemu. Zabezpiecz swoje przedsiębiorstwo przed niechcianymi atakami. Ochroń swoje dane i nie daj się zmanipulować nieupoważnionym osobom.

JAK WYGLĄDA

Proces audytu IT?

Audyt IT z perspektywy Klienta wydaje się bardzo prostym zadaniem, jednak jest on niezwykle złożony i niesie za sobą szereg cennych informacji oraz wskazówek. Na samym początku dokładnie skanujemy każdy komputer i serwer, aby móc poprawnie określić liczbę oraz rodzaje użytkowanego oprogramowania. Następnie dokonujemy analizę dokumentów poświadczającą zakup posiadanych przez klienta licencji. Kolejnym krokiem jest raport nawiązujący do dokumentów zakupowych. Końcowym etapem są wnikliwe wnioski po analizie oraz podsumowanie.

Kiedy warto zrobić audyt:

  • przede wszystkim audytem IT powinny zainteresować się wszystkie osoby, które prowadzą przedsiębiorstwa, w jakich takie badanie jeszcze nigdy nie było robione,
  • kolejnym ważnym momentem jest chwila przed rozpoczęciem projektu wdrożeniowego systemu,
  • planujesz rozpocząć współpracę z nowym partnerem IT? Audyt będzie koniecznością!
  • cyklicznie, ponieważ audyt IT powinien być jak sezonowy przegląd auta czy badania okresowe w pracy. Technologia idzie do przodu, dlatego też warto zweryfikować aktualność swoich zabezpieczeń.

Korzyści z wykonania audytu:

  • otrzymanie rzetelnej informacji na temat stanu infrastruktury informatycznej z naciskiem na jej bezpieczeństwo,
  • narzędzie do przygotowania strategii rozwoju zasobów IT w przedsiębiorstwie,
  • wzrost świadomości na temat zagrożeń sieciowych, które mogą zagrażać ciągłości działania Twojego biznesu,
  • plan poprawy zabezpieczeń sieci IT, z podziałem na krytyczne, ważne i zalecane obejmujące nie tylko systemy antywirusowe, ale także dobre praktyki i szkolenia.