produkcja4

wsparcie dla przedsiębiorstw

Zajmujących się produkcją

Nowoczesne technologie są najczęściej wybierane przez przedsiębiorstwa, które działają w obszarze produkcji. To właśnie one stanowią liderów pośród innych gałęzi. Jednak nawet najbardziej zautomatyzowany i nowoczesny system produkcyjny nie przyniesie sukcesu firmie, jeżeli pozostałe działy przedsiębiorstwa nie będą posiadać narzędzi informatycznych. W produkcji i wielu innych branżach o wypracowaniu przewagi technologicznej decyduje analityka danych. Dlatego też w wielu przypadkach najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wdrożenie systemów klasy Business Inteligence (takich jak np. ERP). Bywa to koniecznością, jeżeli firma ma się rozwijać w długim terminie.

WARTO MIEĆ NA UWADZE

Jakie obszary analizy danych w branży produkcyjnej są kluczowe

Analiza efektywności produkcji

Analityka ukierunkowana jest na zarządzanie obecnie posiadanymi zasobami ludzkimi i maszynowymi w taki sposób, aby przynosiły one jak najlepsze wyniki. Poprzez uruchomienie analityki, przedsiębiorstwo otrzymuje efektywne narzędzie służące do podejmowania decyzji operacyjnych.

Analityka zwrotu z inwestycji

Obszar ten umożliwia skuteczne podejmowanie decyzji, które wiążą się z inwestycjami i dotyczą rozbudowy mocy produkcyjnych.

Produkcja sterowana popytem

Pozwól sobie na zarządzanie produkcją, spełniając tym samym oczekiwania swoich klientów. Wdrożenie tej metody zależne jest od szybkiego identyfikowania oczekiwań klientów, które jest możliwe wyłącznie dzięki posiadaniu precyzyjnych danych.

Lepsze zarządzanie zapasami

Można je osiągnąć głównie poprzez poprawę ich rotacji, lepsze planowanie produkcji i zdolność do przewidywania popytu po stronie klientów.

Integracja danych

Innowacyjnym rozwiązaniem zyskującym coraz większą popularność jest integracja danych pomiędzy różnymi systemami i obszarami w przedsiębiorstwie. Wdrożenie w Polsce technologii 5G spowoduje, znaczne usprawnienie komunikacji między systemami maszyn.

Technology Business Partners to ukierunkowanie się na wdrażanie nowoczesnych systemów ERP firmy Comarch. Dostarczają one efektywnych narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w każdym obszarze. Nowoczesna platforma Business Inteligence, która współpracuje z ERP, może połączyć dane z różnych źródeł i wykorzystać jeden z najcenniejszych zasobów firm XXI wieku.

Comarch ERP Optima jest bezwzględnie najpopularniejszym narzędziem IT do zarządzania zarówno małymi, jak i średnimi przedsiębiorstwami na rynku w Polsce. W oparciu o badania przeprowadzone pośród użytkowników ERP Optima, aż 83% dostrzega, że jego wdrożenie poprawiło ogólną efektywność firmy, natomiast aż 50% zauważyło redukcję kosztów dzięki implementacji tego systemu. Systemy tego typu są coraz częściej wybieraną usługą IT dla firm przez najbardziej innowacyjne podmioty z branży produkcyjnej. Swoimi funkcjonalnościami rozwiązanie pokrywa wszystkie obszary działalności związane z prowadzeniem biznesu w branży produkcyjnej:

 • 01

  Handel

  Usprawnij wszystkie wykonywane przez siebie czynności. Od teraz masz opcję wystawiania faktury i paragonu jednym kliknięciem, a także możliwość zautomatyzowania komunikacji z drukarką fiskalną lub terminalem płatniczym.

 • 02

  Produkcja

  Planuj produkcję w sposób optymalny, bazując na zapasach posiadanych w magazynie oraz możliwościach parku maszynowego.

 • 03

  Magazyn

  Wszystkie działania związane z magazynem mogą być w pełni zautomatyzowane. Zarządzaj stanem towarów w sklepie własnym, hurtowni oraz wszystkich magazynach. Za pomocą wyłącznie jednego kliknięcia jesteś w stanie wygenerować dokumenty wydania i przyjęcia zewnętrznego, spisu z natury oraz inwentaryzacji. Połączenie modułów handel oraz magazyn, powoduje znaczące przyspieszenie w zbieraniu zamówień oraz ich realizacji.

 • 04

  CRM

  Dzięki któremu możesz ewidencjonować interakcje pomiędzy sklepem a Klientem, planować kanały kontaktu oraz marketingu.

 • 05

  Analizy biznesowe

  Analiza wykonywanych procesów oraz ich efektywności jest niezwykle ważna do rozwoju firmy. Zbieraj dane sprzedażowe, poznaj preferencje Klientów i osiągaj lepsze wyniki. Usprawnij proces decyzyjny, nie zabierając czasu na przygotowanie danych.

 • 06

  Finanse i przepływy pieniężne

  Miej oko na przepływy finansowe firmy, stan gotówki oraz planowane wydatki. Kontrolowanie budżetu i wydatków jest niezwykle istotną, a jednocześnie złożoną czynnością. Dzięki połączeniu modułów magazyn oraz produkcja wyliczysz dokładny koszt produkcji danej partii towaru.

System Comarch ERP Optima jest podzielony na moduły dzięki temu wybierasz wyłącznie te, których potrzebujesz i tylko za nie płacisz!

Karol_Sadek_blog_zdaniem eksperta TBP

Karol Sadek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

+48 665 056 495

 karol.sadek@tbp.com.pl

Okiem eksperta Technology Business Partners:

Comarch ERP Optima to najlepszy wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nadal jest to prosty nieskomplikowany system, na którym są w stanie pracować osoby władające podstawowymi umiejętnościami komputerowymi. Z drugiej podnosi on wydajność pracy i pozwala wprowadzić zarządzanie firmą na światowym poziomie. Jest doskonałym narzędziem, zarówno dla pracowników jak i właścicieli firm.

Firmy produkcyjne cenią sobie głównie ułatwienia związane z analityką danych. Podejmowanie takich decyzji jak planowanie produkcji czy wyliczenie koszty wytworzenia danej partii produktów staje się łatwiejsze. Zgromadzenie danych w ERP Optima i ich wykorzystanie do pole do wygenerowania nowych możliwości biznesowych i konkurowania z najlepszymi w branży.

Wypracowane latami ciężkiej pracy technologie produkcji, wiedza i doświadczenie to obok wykwalifikowanych pracowników najcenniejszy zasób każdej firmy produkcyjnej. Utrata dokumentacji technicznej i związany z nią przestój mogą mieć katastrofalne skutki. Niestety hakerzy nie przegapili takiej możliwości i coraz częściej atakują firmy produkcyjne. Głównymi obiektami ataku są dane, zwłaszcza dokumentacja produkcyjna, projekty i szeroko rozumiane know-how. Najbardziej niezawodną metodą ochrony jest kopia zapasowa, przechowywana oddzielnie od zasobów, na których firma pracuje na co dzień.

Jak powinien wyglądać profesjonalny system kopii zapasowej?

Automatyczny

Wykonywanie kopii zapasowej powinno się odbywać w sposób zautomatyzowany, regularnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Robienie kopii ręcznie jest męczące i zawodne, skutkuje tym, że wykonywana jest coraz rzadziej i w momencie ataku nie spełnia swojej roli. Acronis Cyber Backup raz skonfigurowany będzie automatycznie wykonywać kopię zapasową.

Regularny

O tym jak często powinna być robiona kopia zapasowa decyduje tempo przyrostu danych w firmie. Jeżeli zasoby bazy danych zmieniają się codzienne, to taką częstotliwość zaleca się również do wykonania kopii zapasowej zwanej również backupem. Acronis Cyber Backup wykonuje kopie zapasowe zgodnie z góry ustalonym harmonogramem.

Proaktywny

System, który robi kopię zapasową powinien posiadać wbudowane mechanizmy ochrony przed zaszyfrowaniem. Acronis Cyber Backup posiada aktywną ochronę przed wirusami i oprogramowaniem szyfrującym.

Prosty i intuicyjny w obsłudze

Wdrożenie kopii zapasowych z użyciem Acronis Cyber Backup nie jest skomplikowanym procesem. Raz ustawiony system będzie skutecznie działać, a weryfikacja czy kopie są wykonywane nie sprawi większych trudności, każdemu użytkownikowi.

Redundantny

Czyli ulokowany w różnych miejscach. Kopia zapasowa powinna być przetrzymywana w miejscu, do którego nie mają dostępu pracownicy. Niestety większość udanych ataków jest z winy ludzkiej, a hakerzy atakują w pierwszej kolejności właśnie kopie zapasowe. Acronis Cyber Backup umożliwia przechowanie kopii zapasowej w bezpiecznej chmurze.

circle-cropped

Albert Brzozowski

Dyrektor IT

+48 781 418 168

albert.brzozowski@tbp.com.pl

Okiem eksperta Technology Business Partners:

Posiadanie aktywnego systemu kopii zapasowej jest dla firm posiadających własność intelektualną koniecznością. W swojej karierze nie raz spotkałem się z przypadkiem, że blokada dysków powodowała kilkudniowy przestój całego przedsiębiorstwa!

Cyberprzestępczość związana z szyfrowaniem danych w zamian za okup stale rośnie i dotyka coraz większej liczby przedsiębiorstw. Po drugie zapłacenie okupu nie gwarantuje odzyskania całości danych oraz bezpieczeństwa w przyszłości. Tylko wdrożenie profesjonalnej kopii zapasowej, redundantnej i przechowywanej poza firmą pozwala ochronić się przed utratą danych.

Mało jest na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych, które nie widzą przyszłości dla swojego biznesu w automatyzacji. Wdrożenie technologii 5G spowoduje znaczne przyspieszenie w dziedzinie podłączania maszyn do globalnej sieci. Jednak zabezpieczenie coraz większej ilości urządzeń podłączonych do Internetu jest wyzwaniem. Wyobraźmy sobie jak niewielka, wręcz niezauważalna zmiana jest w stanie spowodować duże szkody. Na dobrze zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, wystarczy opóźnić jedno z urządzeń o sekundę i już cała sekwencja nie działa poprawnie.

Jak wdrożyć skuteczne zabezpieczenia sieciowe firmy Fortinet?

Fortinet to rodzina urządzeń oraz systemów zapewniających bezpieczeństwo sieciowe. Przewagą Fortineta nad innymi producentami jest wszechstronność oraz elastyczność. To znaczy, że jesteśmy w stanie dobrać elementy całego systemu tak, aby spełniały wymagania Klienta i były do niego dopasowane. Każda firma ma swoją specyfikę, mocniejsze i słabsze strony pod kątem bezpieczeństwa sieciowego i dlatego ważne jest indywidualne podejście. Oto jak podchodzimy do projektów z zakresu bezpieczeństwa sieciowego:

Poznanie Klienta

Zdobycie informacji o działalności firmy, jej kluczowych zasobach oraz obszarach, które powinny podlegać szczególnej ochronie. Dzięki temu tworzymy konfigurację spełniające potrzeby Klienta.

Audyt bezpieczeństwa

Sprawdzamy w jaki sposób firma obecnie troszczy się o bezpieczeństwo sieciowe. Czy krytyczne urządzenia sieciowe są przechowywane w bezpieczny sposób, jaka jest wiedza użytkowników oraz czy obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dzięki tej fazie w wielu firmach, wprowadzając podstawowe zmiany bez ponoszenia kosztów znacząco podnosimy odporność na ataki hakerskie.

Projekt rozwiązania

Po przeanalizowaniu wniosków z poprzednich etapów opracowujemy strategię zabezpieczenia sieci, którą omawiamy wspólnie z Klientem. Taka strategia pozwala podejmować strategiczne decyzje w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego właścicielom i zarządom firm. Często po prezentacji naszego rozwiązania, Klienci decydują się na wprowadzenie bezpieczeństwa sieciowego jako jednego z obszarów ryzyka biznesowego. Na koniec uzgadniamy z Klientem wybrane rozwiązania oraz harmonogram i kosztorys wdrożenia.

Wdrożenie

Kluczowa faza projektu, która obejmuje instalacje oprogramowania oraz urządzeń, szkolenie pracowników, tworzenie procedur. Jest to najtrudniejszy etap procesu i wymaga zaangażowania obu stron. Najważniejszą częścią wdrożenia jest szkolenie pracowników, ponieważ to błędy ludzkie są najczęstszą przyczyną udanych ataków hakerskich.

Utrzymanie

Zarządzanie bezpieczeństwem sieciowym to proces stałego nadążania za coraz to nowszymi pomysłami cyberprzestępców. Rozwiązania firmy Fortinet są stale aktualizowane i dopracowywane przez producenta, dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać większości zagrożeń. Warto także podkreślić różnicę pomiędzy rozwiązaniami firmy Fortinet, a zwykłymi programami antywirusowymi, które nie są odporne na wirusy jeszcze nie zdefiniowane w systemie (tzw. 0 day wirus). Jeżeli Klient nie posiada wśród swojej załogi osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, może te obowiązki powierzyć naszej firmie w ramach outsourcingu.

Dla Klienta najtrudniejszym etapem jest wybór partnera, który wdroży system odpowiadający za bezpieczeństwo. Warto zweryfikować jego doświadczenie, a także ocenić ofertę pod kątem wachlarza oferowanych usług. Samo dostarczenie licencji sytuacji nie zmieni, ale dopiero odpowiednia konfiguracja i wyszkolenie pracowników przyniosą efekty.

circle-cropped

Albert Brzozowski

Dyrektor IT

+48 781 418 168

albert.brzozowski@tbp.com.pl

Okiem eksperta Technology Business Partners:

Bezpieczeństwo sieci w firmach produkcyjnych jest obecnie zagadnieniem najwyższego priorytetu. W najbliższej przyszłości to komunikacja maszyn spowodowana wdrożeniem sieci 5G będzie mieć decydujący wpływ na konkurencyjność w branży produkcyjnej. Bez zabezpieczenia sieci na wysokim poziomie wdrażanie komunikacji maszyn będzie generować zbyt duże ryzyko biznesowe. Rozwiązania Fortinet to nie tylko ochrona przed wirusami, ale przede wszystkim atakami hakerów, szyfrowaniem danych i kradzieżą dóbr intelektualnych.