Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technology Business Partners Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Technology Business Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mieczysława Pożaryskiego28 lok. 22/101

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług lub sprzedaż towarów);
b) prowadzenie z Panią/Panem korespondencji handlowej;
c) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
d) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora Danych;
e) prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora Danych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
f) dochodzenie roszczeń;
g) archiwizacja;
h) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
i) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
j) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
k) dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).

Podstawą prawną przetwarzania, w zależności od relacji prawnej z Panem/Panią, danych będzie:
    a) udzielona zgoda;
    b) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem     umowy;
    c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
    d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez     Administratora Danych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Pana/Pani pisma i wnioski, realizacja     umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie     bezpośrednich działań marketingowych.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym podwykonawcom, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, urzędom skarbowym, kancelariom prawnym, którym Administrator Danych zlecił np. prowadzenie postępowania.

 

4. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
        a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora Danych do przetwarzania danych         przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
        b) okres przez jaki są świadczone usługi;
        c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora Danych;
        d) okres na jaki została udzielona zgoda.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Administrator Danych zapewnia, że:
a) nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
b) nie sprzedaje Pana/Pani danych osobowych jakimkolwiek podmiotom;
c) przetwarza Pana/Pani dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dba o ich bezpieczeństwo.

 

Technology Business Partners

 

Technology Business Partners Sp. z o.o. 

ul. Pożaryskiego 28, lok. 22/101
04-703 Warszawa


tel. kontaktowy: +48 665 056 495
e-mail: biuro@tbp.com.pl

 

NIP:9522203190

REGON:385308828

KRS:0000822896

 

Jak dbamy o Twoje dane, sprawdź tutaj.

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Technology Business Partners, Pożaryskiego 28, Bud 22, pom. 101, 04-703 Warszawa) w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Przepisz nazwę z obrazka