Nazwa ERP pochodzi z angielskiego entrprise resource planning i oznacza kompleksowe narzędzie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Poprzez zasoby rozumie się nie tylko posiadany kapitał, zapasy czy maszyny, ale również najważniejsze procesy biznesowe (finanse, sprzedaż) i zasoby ludzkie. Słowem, ERP to oprogramowanie ułatwiające zarządzanie firmą bez względu na jej wielkość i złożoność. Funkcjonalności systemów ERP Dzisiejsze…

Czytaj więcej