TBP_JPK_VAT_1

Nowy format JPKVAT

Już od 1 kwietnia 2020 roku dużych przedsiębiorców zacznie obowiązywać nowy format pliku JPK VAT, tzw. JPK_VDEK.W drugiej kolejności obowiązek zostanie wprowadzony dla wszystkich czynnych płatników VAT oraz jednostek samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej i wszystkich pozostałych państwowych jednostek budżetowych.

Co się zmienia?

Przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw miały na celu „uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku”. Czy rzeczywiście uzyskano taki efekt? I tak, i nie. Z jednej strony przedsiębiorcy dotychczas składali deklaracje JPK VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K osobno, a od kwietnia będą wysyłać jeden dokument elektronicznie (JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych). Z drugiej jednak strony zawartość tego jednego dokumentu nie zmniejsza ilości danych zawartych w dwóch poprzednich. Zakres danych w nowym formacie dzielimy na dwie części:
deklaracyjną – wyliczenie wysokości podatku do zapłacenia/zwrotu,
ewidencyjną – dane z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT m.in. dane produktów i usług, terminy wystawienia/otrzymania dokumentów, daty zakupów/sprzedaży, stawki VAT, informacje o zastosowaniu zwolnienia z VAT itd.
Warto także wspomnieć o polu „oznaczenia dotyczącego dostawy i świadczenia usług”, w którym wyodrębniono 13 grup towarów, które z punktu widzenia podatku VAT objęte są szczególną uwagą. Wynika z tego nowa, dodatkowa klasyfikacja części towarów niepowiązana z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług jak też załącznikiem nr 15 do Ustawy o VAT nakładającym obowiązek stosowania metody podzielonej płatności, co może przyprawić przedsiębiorców o lekki zawrót głowy.

Kiedy nie dotyczy nas JPK VAT?

Do rozliczenia deklaracji podatkowych VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT-21 oraz VAT-23 zastosowanie będą mieć przepisy obowiązujące dotychczas.

Jakie są sankcje za brak wdrożenia nowego formatu JPK?

Kary jakie przewidziano za niedostosowanie do nowego formatu to: 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji niepoprawiony w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania oraz kara grzywny do 240 stawek dziennych za przesyłanie nierzetelnej księgi lub nie przesyłanie jej w ogóle.

Nowy format pliku JPK VAT to uproszczenie głównie dla organów skarbowych w prowadzeniu kontroli podatku od towarów i usług elektronicznie. W tej sytuacji warte rozważenia jest wdrożenie nowoczesnego systemu ERP, który będzie automatycznie generował i za pomocą intuicyjnego systemu wysyłał pliki JPK VAT w nowej formie. Przy wyborze takiego rozwiązania trzeba wybrać zaufanego dostawcę oprogramowania, którego produkty spełniają najwyższe standardy w zakresie zgodności z polskimi przepisami podatkowymi. Poza właściwościami systemu kluczowa jest umiejętność jego wdrożenia (instalacja produktu, migracja i dostosowanie baz danych, zapewnienie bezpieczeństwa), które warto powierzyć specjalistom z Technology Business Partners. Firma poza wdrożeniem zapewnia także stałe utrzymanie oraz rozwój wdrożonego rozwiązania.

Najnowsze wpisy

metricbeat-elk-stack-elasticsearch-kibana-logstash

MetricBeat

machine-learning-elastic-kibana-logstash-elk-stack

Machine Learning

filebeat_elasticsearch_elk_elkstack_logstash_kibana_beats

FileBeat

kibana-elkstack-elk-logstash-elasticsearch

Kibana

logstash-elk-elkstack-elastic-kibana

Logstash

elasticsearch-elk-elkstack-logstash-kibana

Elasticsearch