PPK_TBP

PPK – co, kiedy i dla kogo?

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób zostały objęte obowiązkiem przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Będzie się to wiązało z wieloma dodatkowymi czynnościami dla przedsiębiorców.

Czym są PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny system oszczędzania na emeryturę poza ZUS-em (tzw. III filar). Celem tego rozwiązania jest aktywizacja Polaków w zakresie oszczędzania pieniędzy na poczet przyszłej emerytury kapitałowej. Składki na PPK finansowane są przez pracodawcę (1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%) oraz pracownika (2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2%). Aby zachęcić więcej osób do oszczędzania w tej formie, rząd dopłaci na rachunek każdego uczestnika 250 zł na powitanie oraz 240 zł co roku.

Czy PPK są dla wszystkich dobrowolne?

W skrócie można powiedzieć, że PPK jest programem obowiązkowym dla pracodawców i dobrowolnym dla pracowników. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, że przedsiębiorstwo zawrze umowę z instytucją finansową, ale nie przystąpi do niego żaden pracownik (taka sytuacja nie zwalnia przedsiębiorcy z posiadania PPK). Wyjątkiem od tej reguły są mikroprzedsiębiorcy (jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat) oraz firmy posiadające PPE, czyli Pracownicze Plany Emerytalne będące niejako starszymi siostrami systemu PPK. Od 1 lipca 2019 roku PPK objęte są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a od 1 stycznia 2020 także te, które mają min. 50 pracowników. Kolejnymi przystępującymi będą firmy minimalnie 20 osobowe – od 1 lipca 2020, a z początkiem 2021 roku PPK zostaną objęte pozostałe firmy oraz jednostki sektora publicznego.

PPK – jakie działania musi podjąć przedsiębiorca?

Wdrożenie PPK zaczyna się od wyboru instytucji zarządzającej PPK. Podmioty, które się w tym wyspecjalizowały to głównie banki, firmy ubezpieczeniowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Następnie należy podpisać umowę o zarządzanie PPK. Jest to umowa pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową. Dalej należy przekazać dokumentację dotyczącą pracowników przystępujących do programu, wyliczyć ich składki, przesłać rezygnacje z uczestnictwa osób niebędących zainteresowanymi udziałem w PPK. Te dwie ostatnie czynności będą powtarzane regularnie, gdyż składki są płatne miesięcznie, a pracownicy mają prawo rezygnacji i ponownego przystąpienia.

Jak uprościć funkcjonowanie PPK w firmie?

Funkcjonowanie PPK w firmie to przede wszystkim dodatkowa praca dla działu kadr. Aby nowa regulacja nie powodowała konieczności powiększania zespołu, a co za tym idzie także kosztów, można wykorzystać rozwiązanie technologiczne w postaci aplikacji Comarch PPK. Aplikacja – po odnotowaniu informacji o deklaracjach pracowników dotyczących uczestnictwa w programie – podpowiada, dla kogo należy naliczyć wpłaty do PPK za dany miesiąc. Na podstawie wprowadzonej podstawy, składki są naliczane automatycznie w wysokości określonej w danych pracownika. Przesłanie danych dotyczących wysokości pobranych wpłat dla poszczególnych pracowników do instytucji finansowych jest także bardzo proste i intuicyjne. Jeśli firma ma podpisaną umowę z instytucją finansową, z którą wymiana danych z poziomu aplikacji Comarch PPK jest automatyczna (tj. AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI, TFI ALLIANZ Polska oraz Millennium TFI), to wysyłka dokumentów jest możliwa za pomocą jednego kliknięcia. Co warte podkreślenia, aplikacja jest integrowalna z systemami kadrowo-płacowymi innych firm.
Już dziś zamów aplikację w Technology Business Partners!

Najnowsze wpisy

metricbeat-elk-stack-elasticsearch-kibana-logstash

MetricBeat

machine-learning-elastic-kibana-logstash-elk-stack

Machine Learning

filebeat_elasticsearch_elk_elkstack_logstash_kibana_beats

FileBeat

kibana-elkstack-elk-logstash-elasticsearch

Kibana

logstash-elk-elkstack-elastic-kibana

Logstash

elasticsearch-elk-elkstack-logstash-kibana

Elasticsearch